TAIKYU
 
     
 
 
TAIKYU
 
 
 
news
 
MORE
  TAIKYU
 
2009/06/19 中国国际建筑装饰五金展 开幕日...详情
2009/06/18 至北京参与中国国际建筑装饰五金...详情
2008/09/01 日本分公司于东京正式成立运作...详情
2008/10/01 台京企业集团独特之无铬DURA工...详情
2008/03/28 泰京(北京)经贸有限公司正式由...详情
2007/11/05
2007/10/17
2007/08/29
 
 
news
 
MORE
 
  TAIKYU  
 
2007/10/18 台北展会...详情
2006/10/10 上海展会...详情
2009/01/06 新年会...详情
2009/06/18 北京展会...详情
 
 
更新日期: 06/24/2009    
Copyrignt 2007 TAIKYU CO.,LTD. All Right Reserved
网站地图icon联系我们icon隐私权声明